Reading kind - inzicht in de huidige situatie door een reading

Herken jij dit?

 • Je begrijpt het gedrag van je kind niet.
 • Je hebt al veel geprobeerd en weinig of niets werkt.
 • Je volgt goedbedoeld advies van anderen op en merkt dat dat niet werkt voor jouw kind.
 • Je kinderen zijn als 2 vechtende leeuwen en je weet niet wat gedaan?
 • Je bent gefrustreerd omdat je niet weet wat je kan doen om het eeuwige geruzie van je kinderen te stoppen.
 • Je hebt weinig energie en bent die eeuwige strijd beu.
 • Je hebt weinig of geen zelfvertrouwen meer als mama of papa.
 • Je had je het ouderschap anders voorgesteld.

Elke aanvraag van een - snelle interventie - of handleiding combineer ik met een reading zodat de adviezen die ik geef afgestemd zijn op JOUW kind en dus EFFECTIEF werken.

Zit je bij mij in het 'online nanny traject', dan doe ik een reading op je kind bij elke sessie.

Als ouder maak je in het ouderschap situaties mee waar je letterlijk met je handen in het haar zit. Het lukt je niet om stevig en vol vertrouwen in het ouderschap te staan.

De dagelijkse worstelingen in de opvoeding laten je twijfelen als ouder, of je het wel goed doet, of het wel goed is voor de opvoeding van je zoon of dochter. Je wil het beste voor je kinderen. Als je merkt dat het niet lukt, dan probeer je iets anders. Soms werkt het even, dikwijls helemaal niet.

Dan is het ideaal om een reading te laten doen. Op die manier krijg je als ouder inzicht in hetgeen er nu speelt bij jou en je kind.

Kathleen Coppieters

1. Wat is een reading?

Tijdens een reading maak ik gebruik van energie. Iedereen heeft een bepaalde energie bij zich. Als reader ben ik in staat om verbinding te maken met jouw energie en/of de energie van je kind(eren) en daar informatie uit te halen. Readen komt dus neer op het lezen van iemands energie.

Elke aanvraag van een - snelle interventie - of handleiding combineer ik met een reading zodat de adviezen die ik geef afgestemd zijn op JOUW kind en dus EFFECTIEF werken.

Zit je bij mij in het 'online nanny traject', dan doe ik een reading op je kind bij elke sessie.

2. Hoe werkt een reading?

Tijdens een reading stem ik mij af op je kind. Vaak krijg ik in de eerste plaats algemene indrukken over de persoon waar ik mijn reading op richt.

Vervolgens stel ik een aantal vragen aan je kind:

 • Vertel mij eens wie jij bent.
 • Wat gaat er niet en wat heb je NU nodig in de opvoeding?
 • Hoe kan mama/papa jou ondersteunen?
 • Zijn er nog specifieke zaken die je wil vertellen?

Deze antwoorden koppel ik aan de bouwstenen – lucht, vuur, water en aarde – en vertaal ik in toepasbare adviezen naar jou.

Kathleen Coppieters

3. Wat kan een reading jou brengen?

Tijdens een reading tune ik in op de energieband tussen jou en je kind. Kleine kinderen zijn tot de leeftijd van +/- 7 jaar nog sterk energetisch verbonden met hun ouders. Dat wil zeggen dat zij jou perfect aanvoelen op vlak van energie.

De binding is zo sterk dat kinderen dikwijls fungeren als een spiegel. Zij spiegelen dan als het ware jouw gevoelens en laten dat zien in hun gedrag.  Dat maakt het als ouder vaak lastig om te weten wat er nu echt speelt, wat er aan de hand is en wat kan helpen.

Een reading geeft vooral inzichten over ‘jouw zijn’ en de verbinding die je hebt met je kind(eren).
Je ontdekt wat op dit moment belangrijk is in het ouderschap, waar jij je kind kan ondersteunen en wat je kind nodig heeft.

Deze inzichten koppel ik aan concrete handgrepen waar jij mee aan de slag kan. Ik leg je uit wat je kind NU nodig heeft, waar jij kan helpen en hoe jij dit allemaal kan doen.

Open staan voor deze inzichten is bijzonder waardevol. Door open te staan en je bewust te worden van wat er allemaal naar boven gekomen is in de reading ben je in staat  om de lading te transformeren en patronen te doorbreken.

Een reading kan een mooie eerste stap zijn of een waardevolle bevestiging tijdens een proces of juist een nieuw ontwikkelingsperspectief geven voor jezelf, je kind of jullie als gezin.

Elke aanvraag van een - snelle interventie - of handleiding combineer ik met een reading zodat de adviezen die ik geef afgestemd zijn op JOUW kind en dus EFFECTIEF werken.

Zit je bij mij in het 'online nanny traject', dan doe ik een reading op je kind bij elke sessie.

4. Wat als jij er niet in ‘gelooft’?

Voor het ontvangen van een reading hoef je niet ‘te geloven’ of op een bepaalde manier jezelf ‘open te zetten’ voor een reading. Alles wat naar voren komt zal op zijn plek gaan vallen, als vanzelf. Meteen of in ieder geval binnen een paar weken

Het is echter wel van belang dat je graag zelf een reading wil, of er op zijn minst heel benieuwd naar bent.
Een reading is altijd een cadeau aan jezelf!

5. Hoelang heb ik al ervaring met readen?

Kathleen Coppieters

Ik heb reeds meer dan 25 jaar ervaring met readen. Eerst als ‘readee’ (de persoon op wie een reading wordt gedaan), waar ik tig consulten bij verschillende readers heb gevolgd. Telkens met hetzelfde doel: meer inzicht krijgen in mijzelf, mijn uitdagingen, mijn leef – en werksituatie… om zo stap voor stap sterker te staan in het leven.

Tijdens mijn verschillende werkervaringen als hulpverlener, merkte ik dat ik makkelijk personen ‘kon lezen’; ik voelde aan welke problemen er speelden, ik kon als het ware de spijker op de kop slaan. Op deze manier kon ik gerichter werken.

In 2020 legde ik mij vooral toe op intuïtieve ontwikkeling. Hoe kan ik mijn intuïtie verder ontwikkelen en hoe kan ik dit toepassen in mijn dagelijks leven en bij het begeleiden van ouders?

Ik ben mij meer en meer op het readen gaan toeleggen en volgde ik niet alleen verschillende opleidingen maar ook trainingen om specifieke informatie uit die energie te halen. Aan de hand van deze informatie, gericht op opvoedingsproblemen – relatie ouder/kind, … krijg ik concrete adviezen als inzicht. Deze adviezen geef ik dan ook door aan de ouders. Readen is immers een ambacht dat naast aanleg ook veel kennis en oefening vergt. Daar steek ik graag veel uren in.

In mijn dagelijkse coaching helpt het mij en ouders om gerichter te werken. De worstelingen waar ouders op dit moment mee te maken hebben, worden sneller zichtbaar. Je kunt meteen met je inzichten aan de slag op een praktische manier omdat je na een reading weet waar het probleem zit en wat je eraan kunt doen.