Over mij

Hoe zie ik het ouderschap?

Als je je als ouder kwetsbaar durft op te stellen en je je kinderen opvoedt vanuit verbinding, talent en temperament, dit met de nodige groeimindset, dan kunnen je kinderen opgroeien en openbloeien tot evenwichtige volwassenen. Volwassenen die leven vanuit hun talenten, competenties en hun innerlijk kompas. Die de nodige veerkracht en levenslust hebben om er te staan bij de nieuwe uitdagingen op hun levenspad.

Daar geloof ik in en zo voed ik mijn kinderen ook op. Met vallen en opstaan. Elke dag opnieuw leer ik iets bij over mijn kind en over mezelf.

Wat drijft mij in mijn werk?

Sommige kinderen zijn een enorme uitdaging voor ouders. Je zit vaak letterlijk met je handen in je haar. Ze zijn temperamentvol en gevoelig. Een duidelijke eigen wil. Enerzijds aanhankelijk, anderzijds vurig als een klein rood pepertje. Deze kinderen krijgen vaak veel negativiteit over zich heen. Voelen zich dikwijls niet begrepen.

Opvoeden vanuit verbinding. Kijken naar talent en temperament van je kind. Vanuit deze visie geloof ik dat kinderen kunnen opgroeien tot veerkrachtige volwassenen. Gedreven door hun innerlijk kompas.

Als opvoedexpert van temperamentvolle peuters en kleuters begeleid ouders  bij de opvoeding. Aan de hand van concrete adviezen, gebaseerd op jouw specifieke situatie, leer ik jou hoe jij je zoon of dochter beter begrijpt. Wat heeft mijn kind nodig? Waar(in) kan ik mijn kind ondersteunen?

Concreet betekent dit?

Alle kinderen gedijen bij een opvoeding gebaseerd op respect, aanvaarding en verbinding. Ze willen gezien en begrepen worden. Gehoord en aanvaard. Kinderen willen graag invloed hebben op hun leven. Als ouder kan jij hen een veilige haven bieden. Een plaats waar ze mogen zijn wie ze zijn. Met hun talenten en valkuilen. Ondersteuning, vertrouwen en begeleiding in plaats van afwijzing en straf.

Hoe weet ik dit allemaal?

Voor en tijdens mijn zwangerschap was ik onzeker en zoekende. Bij de geboorte van onze dochters – een identieke tweeling – werd ik overspoeld door mijn eigen angsten en emoties. Ik kreeg advies van anderen. Goedbedoeld. Tegenstrijdig. Wat hielp voor de ene dochter werkte niet voor de andere – en vice versa. Vaak kreeg ik de opmerking ‘ze lijken uiterlijk op elkaar dus qua karakter zal dat in de opvoeding toch meevallen’. Euh neen. Toch niet. Want elk kind is uniek. Het klassieke verhaal van straffen en belonen werkte niet. Naar mijn gevoel klopt dat niet. Het voelt voor ons, als gezin, niet ok. Het had een averechts effect. Telkens we iets oplegden, werden mijn dochters tegendraads. Het werd alleen maar erger. Veel spanningen. Kan het anders? Hoe dan wel? Vanuit kwetsbaarheid? Mag/kan ik tegen mijn kind zeggen ‘ik weet het niet – laten we samen naar een oplossing zoeken’. Hoe kom ik dan over als ouder? Twijfel. Want dit druist in tegen de gangbare normen van de maatschappij. Daar moet een kind luisteren naar de ouders.

Opleidingen, coaching, boeken en eigen ervaring hebben mij – met vallen en opstaan – geleerd wat wel werkt. Mijn dochters zijn uniek. Elk met hun eigen temperament en talenten. Met hun eigen behoeftes, gevoelens en valkuilen. Elke dochter krijgt de ondersteuning die ze nodig heeft op dat specifiek moment. Elke dochter gaat op haar eigen tempo vaardigheden leren. Een identieke tweeling. Een aparte opvoeding. Dezelfde waarden en normen die wij als ouders belangrijk vinden.

Ondersteuning, wederzijds respect en samen zoeken naar oplossingen. Je als ouder kwetsbaar durven opstellen. Een goede relatie opbouwen door open, duidelijk en respectvol met elkaar te communiceren en om te gaan.

Door deze opleidingen groeide ik zelf ook in mijn persoonlijke ontwikkeling. Ik heb enorm veel geleerd en wil dit ontzettend graag aan anderen doorgeven. Ik zeg wel eens dat ik de begeleider ben die ik toen niet kon vinden. Dat is de reden waarom ik met mijn onderneming ben gestart.

Tot slot

Kathleen Coppieters

Ik ben Kathleen. Mama van twee pientere tienerdochters. Elk met hun eigen, pittig karakter. Mijn dochters zijn steeds op zoek naar de zin van het leven, mijn grenzen en hun spullen. Ook heb ik 2 katten als huisbaas. Met hun charmes en doorzettingsvermogen krijgen ze veel van mij gedaan. Met hun kattenkwaad is er steeds leven in de brouwerij. Onze 3 kippen blijven zen onder dit alles. Ze leggen op tijd en stond hun ei. Gelukkig heb ik een geweldige partner die ons allemaal in het gareel tracht te houden en daar af en toe ook wel in slaagt.

P.S. Volg jij me al?

Volg jij mij al op Facebook, Instagram,… meld je aan via onderstaande link!