Typologie van de 4 temperamenten

Bouwstenen van de blauwdruk- what’s in a name?

In 2009 werd ik mama van een identieke tweeling. Hoewel ze uiterlijk op elkaar lijken – als 2 druppels water – verschillen ze sterk qua karakter. Normaal toch, vermits iedereen uniek is, met zijn eigen talenten en uitdagingen. Toch kreeg ik heel vaak de opmerking: ze lijken op elkaar dus qua opvoeding zal dat ook wel gemakkelijk zijn zeker?

Euh neen, soms zijn ze complementair dikwijls compleet tegengesteld. Eigenlijk was ik best geïntrigeerd. Hoewel ze astrologisch gezien – bij het opmaken van een geboortehoroscoop – hetzelfde verhaal hebben, ging ik op zoek naar een andere verklaring – wat maakt dat ook identieke tweelingen een ander karakter hebben en anders in het leven staan.

Dat bracht me bij de typologie van de 4 temperamenten – vuur (V) – aarde (A) – lucht (L) en water (W). Deze typologie is dynamisch en brengt de unieke persoonlijkheidsstructuur van ieder persoon in kaart met als doel de persoonlijke groei te stimuleren.
Ik volgde de 2-jarige avondopleiding voedings-, gezondheids- en levenswijzeconsulent bij de EANG.

Een vleugje geschiedenis.

De leer van de temperamenten is al ontzettend oud. Hippocrates, de grondlegger geneeskunde, had het er al over. Aan ieder element koppelde hij een lichaamssap en gaf daar de eigenschappen aan van het element. Zo ontstond de leer van de 4 humoren. Alle ziektes werden vanuit dit systeem benaderd.

  • Gele gal – Cholericus (V)
  • Slijm – Flegmaticus (W)
  • Bloed – Sanguinicus (L)
  • Zwarte Gal – Melancholicus (A)

Een temperament is aangeboren, het is genetisch bepaald. Het karakter is aangeleerd, denk maar aan ‘het karakter bijschaven, veranderen.’

Ieder persoon heeft steeds 1 of 2 temperamenten die de boventoon voeren. Elke persoon heeft ook alle temperamenten in zich, alleen de verhouding is anders. Dat is wat ons uniek maakt.

Doel van de typologie.

Het doel van de kindertypologie is om inzicht te krijgen in de aangeboren persoonlijkheid van je zoon of dochter. Op deze manier kan je de diepere oorzaak van het probleem achterhalen. Dan pas kan je een aangepaste oplossing met bijhorende adviezen aanbieden.

De elementen.

Cholericus - vuur - extravert.

vuur

Positief:  : gedreven, wilskracht, enthousiast, doelgericht, onbevreesd

Negatief: agressief, doordrammen, ongeduldig, onbuigzaam, impulsief

Flegmaticus – watertype - introvert

water

Positief: stil, behulpzaam, inlevingsvermogen, fijngevoelig, vriendelijk

Negatief: onzeker, overgevoelig, gemakzuchtig, traag, gesloten

Sanguinicus – luchttype - extravert

lucht

Positief: beweeglijk, avontuurlijk, creatief, joviaal, fantasierijk

Negatief: nerveus, hyperactief, grillig, oppervlakkig, roekeloos

Melancholicus – aardetype - introvert

aarde

Positief: stabiel, zorgzaam, ordelijk, ijverig, betrouwbaar

Negatief: overbezorgd, perfectionistisch, dwangmatig, melancholisch, koppig 

Wat nog meer?

Dit blog is echt een heel summiere uitleg over de typologie. Ik geef je een eerste aanzet. Aan elk temperament kan je ook vb. ook gezondheidsproblemen, voedingspatronen, gelaatskenmerken enz. koppelen. 

Als je goed kijkt naar vb. het aarde element en lucht element, dan kan je daar linken zien met o.a ADHD en autisme – zeker als je kind hoogsensitief is. Daar kom ik later nog op terug.

Tot slot.

Als je weet wat de typologie van je kind is dan geeft je dat veel inzicht als ouder. Het is als het ware een blueprint van wie je kind in wezen is. Je kan het gedrag van je kind verklaren, je kan je beter inleven en je kan je kind beter ondersteunen in de zaken waar ie het moeilijk mee heeft.

Hoe vroeger je de problemen aanpakt, hoe makkelijker ze op te lossen zijn. Een onrustige baby kalmeren is veel gemakkelijker dan een driftbui van een kleuter of een fanatieke, vechtlustige puber.

De kindertypologie is er niet alleen om problemen op te lossen maar ook om ze te voorkomen. Hoe jonger een kind begeleid kan worden volgens zijn eigen temperament, des te evenwichtiger ze opgroeien.

In mijn onderneming werk ik o.a. op basis van deze temperamenten. Ik hoef jou natuurlijk niet uit te leggen dat deze elementen nog extra versterkt worden als je hoogsensitief bent. Een hele klus als ouder om daarmee aan de slag te gaan.

Toch lukt het prima, als je weet hoe je kind in elkaar zit, wat zijn temperament is. Op deze manier kan jij je zoon of dochter begeleiden zodat ze opgroeien tot veerkrachtige volwassenen.

Wil je graag hulp? Heb je vragen naar aanleiding van dit blog? Contacteer me dan via onderstaande knop!

Wil jij graag op de hoogte blijven van nieuwe artikels? Vul dan hieronder het formulier in!